Patrocinadores
https://www.vitoria-gasteiz.org/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
http://www.euskaditurismo.eus/
https://web.araba.eus/es/
https://www.fundacionvital.eus/
https://www.elcorreo.com/
https://administracion.gob.es/
leer mas
https://www.sejuber.es/
http://aidazu.net/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/